Πιστοποίηση

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της Cryosauna Hellas αναγνωρίζεται καθημερινά από τους αμέτρητους πελάτες μας, αλλά και από φορείς διεθνούς κύρους. 

Εδώ νιώθετε εμπιστοσύνη!

Στην Cryosauna Hellas έχει απονεμηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) A.E. πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008. Εδώ νιώθετε απόλυτη εμπιστοσύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Cryosauna!